پو دور خاضر که دَ ژوند زیری

" اَئے تاسو چه ټول خوارى کوئ اَؤ پنډ مُونږ درُوند دے، ماله راشئ اَؤ زَۀ به آرام درکړم.” (إنجيل متی ۱۱:۲۸!)

مالك عیسٰی المسیح دَ خدائ له طرفه راغلي هر هغه څوک چی په هغهٔ ایمان راوړی نو دَ مالك عیسٰی رحم، تسلی او کومک به ومومی

تاسو آن لائن په پښتو ژبه کښي انجیل شریف لوستلې او آوریدلې شۍ . او کلامِ مقدس تاسو په پښتو ژبه کښي وروستو یا اوس آن لائن اوریدلو لپاره ډاؤن لوډ کولې هُم شۍ

» کلامِ مقدس

زمونږ مشهور پښتو ریډیو پروګرامونه دَ آن لائن اوریدلو لپاره ستاسو په خدمت کښي حاضردی

» پروګرامونو فهرست

پښتو ریډیو پروګرامونه باقاعده په لنډو څپو نشر کیږی. تاسو هر چرته چی اوسیږئ هلته زمونږ پښتو " ریډیوِ پیامِ حیات" اوریدلې شۍ

» ریډیو کړنلار

مونږ ستاسو پو خدمت کښي دَ هغه خلقو شهادتونه وړاندي کوو چا چه مالك عیسیٰ مسیح باندي خپل خدائ او خلاصوونکي پو طور ایمان راوړي ديَ

» شهادتونه